07
Mar
13

Best New Track of 2013: My Bloody Valentine – In Another Way

MMXIIInew_zpsa69c8aef

Design của Danny T Louis

My-Bloody-Valentine-finish-new-album-2013-300x300

My Bloody Valentine | m b v

IN ANOTHER WAY

———-

9+

———–

Standout rõ ràng và thuyết phục nhất từ m b v. “In Another Way” nối kết các đặc điểm nổi bật của hai album đầu vào beat nhạc jungle/drum’n’bass mà Kevin Shields thử nghiệm ở phần 3 trong album mới ra năm nay của MBV. Bài hát có noise quyết liệt gợi lại thời kì Isn’t Anything, sở hữu texture thôi miên từ giọng hát của Butcher / guitar của Shields (Loveless), và dĩ nhiên, cách Shields dung hợp rất điên rồ giữa shoegaze và electronic. Ta có thể dành trọn một bài luận nói về sự tuyệt vời trong texture (ừ thì vẫn là texture) của bài, nhưng cái đáng nói là khi đoạn hook được hình thành từ cái tiếng synth (?) cứ dao vọng liên tục xuyên suốt bài hát. Đó là ví dụ cho thấy khi trút hết những lớp sonic phức tạp, MBV luôn là một ban nhạc chăm chút đến giai điệu/hook/độ catchy của một bài hát. Đọan hook ấy luôn mang tinh thần phấn khởi, nó mang “In Another Way” từ một bản noise-rock xuất sắc trở thành một ứng cử viên sáng giá cho bài hát của năm.

Advertisements

3 Responses to “Best New Track of 2013: My Bloody Valentine – In Another Way”


  1. March 7, 2013 at 10:39 am

    8/10: xuất sắc đối với tôi là điểm 8, và vâng tôi đồng ý hết mực với bài này
    p/s: “lớp sonic” là tầng âm thanh :v nhể

  2. March 9, 2013 at 11:03 pm

    catchiest + dance-able track of all >


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: