15
Apr
13

Theo Dõi 2010s: Time Keeper – Get One

Time-Keeper-Random-Waves

Time Keeper | Random Waves | YOUTUBENăm: 2012

GET ONE

———-

8

———–

Time Keeper bao gồm hai thành viên là (guitar, vocals) và Giang (keyboard, bass, drum) và họ lập nhóm vì cùng chia sẻ một tình yêu cho dòng post-rock/experimental. Âm nhạc của họ giang rộng từ post-rock của Explosions in the SkySigur Ros, đến cả những dấu vết của nhạc shoegaze lẫn dream-pop. So với GỗLim, nhạc của Time Keeper cầu kì và phức tạp hơn. Dòng nhạc như indie punk/post-punk của GỗLim đòi hỏi rất nhiều vào dynamic của việc chơi nhạc cụ,  tinh thần của dòng nhạc nên hiện rõ ở người hát, người chơi và dĩ nhiên sáng tác phải rất thông minh để tránh đi vào việc rập khuôn cấu trúc truyền thống đoạn 1 – điệp khúc, vâng vâng.

Time Keeper khác ở chỗ họ có định hướng về âm thanh toàn diện của một bài nhiều hơn là về “hook“. Lấy đơn cử như “Get One“, bài hát đầu tiên mà Tô và Giang làm chung với nhau. Tuy nó không phải là ví dụ tốt nhất để đại diện cho những gì ban nhạc làm được vì nó không nhiều bất ngờ (cộng việc giống với nhạc của Explosions in the Sky), “Get One” thể hiện xuất sắc sự am hiểu xây dựng cao trào trong post-rock của nhóm. Cách họ đặt effects ở tiếng guitar đọan chorus cuối gần như cuốn người nghe vào một khoảnh khắc khác, vào cái “ambience” mà nhóm muốn truyền tải, và nếu bạn để ý, họ không lơ là ở mặt giai điệu tí nào. Làm nhạc cho hay với guitar và effects như delay/feedback này nọ rất là khó. Không những đòi hỏi người nghệ sĩ phải sâu sắc trong cách họ cảm nhận và phải có một đôi tay nhạy bén để chồng chất layer từng nhạc cụ thế nào cho mô tả đúng cảm xúc họ chọn. Và trong “Get One“, bài hát nhiều hy vọng lắm. Với ban nhạc mình không biết, nhưng với mình, mình tràn trề về một tương lai nhạc Việt nhiều tài năng như hai bạn này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: