23
Jul
13

Best Track of 2013: Dornik – Something About You

dornik-something-about-you

Dornik | Something About You

SOMETHING ABOUT YOU

———-

Khi hãng đĩa PMR tuyên b h mun “đnh nghĩa li nhc pop” (“redefine pop music”), câu nói đó không ch là mt li nói suông đ PR cho hãng mà h đã làm được chính điu ấy qua thành công vang di ca Jessie WareDisclosure. Tiếp la cho anh em cùng hãng, gn đây Disclosure gii thiu Dornik – thành viên touring cũ ca Ware – đến vi fan nhc bng mt cái tweet v single “Something About You“.

Ging bn năng ca Dornik không h xut sc như Ware, nhưng bù li anh đ tinh tế đ nhn ra điu này. CSomething About You“, ging anh được th trôi trong reverb và mt s phn lc đ tăng thêm textures. Tc v căn bn thì  ging anh không h thay đi; có chăng nó nghe lung linh hơn qua cách anh sn xut. “Something” cũng là mt bài hát đm nhng gam màu như thế: synth trôi ni lung linh, Dornik pha cái mm mi ca Michael Jackson nhưRock With You” vi dàn phi khí hin đi hơn, nh hưởng t UK Electronic và nhc House. Nếu bn tng t hi nhc The Weeknd mà nghe không đu đu vô duyên như thế nào thì mi nghe bài này ca Dornik.

———-

8

Advertisements

0 Responses to “Best Track of 2013: Dornik – Something About You”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: