04
Apr
15

V-Pop Top 50: #40: Hồ Bích Ngọc – Một Ngày Mới

#40

ho-bich-ngoc-332_310_310

Hồ Bích Ngọc

Một Ngày Mới” (2009)

Bước Kế Tiếp

Một Ngày Mới“, do chính Thanh Tâm sáng tác và phối khí, là một trong những bài hát được thực hiện thông minh nhất trong V-Pop vào thập kỷ trước. Điều hay của “Một Ngày Mới” là việc Thanh Tâm không ngại cho các lọai bộ gõ “organic” (tiếng đập chai, lon,…) sánh vai cùng những sáng chế synth hiện đại. Anh để bài hát phát triển rất tự nhiên, không chút gò bó và đến cuối, nó thật sự mang lại những cảm giác mà ngày mới hứa hẹn. Một điểm mạnh khác là anh chơi đùa với hàng lọat hiệu ứng ở nửa sau bài để đem thêm chi tiết, nhưng không bao giờ chúng nghe như anh đang lạm dụng sức mạnh của phòng thu. Từ tiếng nhạc cụ mới vào ở 2:36, đến đọan giọng của Ngọc bị fade-out hoàn toàn 2:59, những điều này tăng sự hấp dẫn của “Một Ngày Mới” lên rất nhiều và cùng lúc giúp nó trở nên nổi bật trong muôn vàn rác rưởi nhạc pop khác.

Prorock

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: