27
Jan
16

V-Pop Songs of 2000s: #24. Khánh Linh – Giọng Mưa Đàn Bà

#24

———-

Khánh Linh

Giọng Mưa Đàn Bà

[No Album]

Khanh Linh

Không có những tiếng rên rỉ hay các hư từ, “Giọng Mưa Đàn Bà” bản Khánh Linh thể hiện năm 2005 đem lại một cách cảm khác so với những gì Đại Lâm Linh làm trong Nhật Thực (2010). Âm nhạc tối giản một cách tối đa, khác với những gì thường thấy ở các sản phẩm của Ngọc Đại. Khánh Linh vào bài, ca đều như tiếng tụng kinh. Giọng trong và cao cất lên cùng loạt ca từ ma mị, tạo một không gian tĩnh lặng đầy bất ổn, trên nền đàn tranh réo rắt cùng tiếng nhỏ nước ám ảnh.

Giọng Mưa Đàn Bà” tới nay tròn 35 năm tuổi. Bài hát viết về những người tình đã đi qua cuộc đời Ngọc Đại. Họ như những giọt mưa thấm sâu vào cuộc đời ông, như những ký ức đã chết, những nỗi buồn tận đáy lòng không khi nào phai mờ. Với tài phối khí của mình, ông đã cùng Khánh Linh thể hiện bài hát, vẫn giữ được nét trong trẻo như mưa, đồng thời thể hiện được nỗi buồn ẩn chứa sau nét đẹp ấy.

———-

Duc Loc

 

Advertisements

0 Responses to “V-Pop Songs of 2000s: #24. Khánh Linh – Giọng Mưa Đàn Bà”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: