07
Apr
17

Best of 2017: Jsdrmns – Chỉ Còn Lại Mình Anh Thôi

Johnny Nguyen - Chi Con Minh Anh Thoi

Jsdrmns

Chỉ Còn Mình Anh Thôi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng tác, dàn dựng và phối khí bởi Jsdrmns

Trong “Chỉ Còn Mình Anh Thôi“, Jsdrmns tách 2 câu hát chủ chốt từ bản R&B xuất sắc “Biển” được phát hành vào 2015 – một bài cũng do chính anh chịu trách nhiệm mặt phối khí. Từ đoạn vocal sample ngắn gọn của Nhật Nguyễn, Jsdrmns tạo 2 lớp vocals ở hai cao độ khác nhau và anh từ tốn cho chúng hòa quyện vào phần production vừa ambient vừa soulful kia. Ở Jsdrmns, ít khi nào ta bắt gặp những dàn dựng phức tạp, kể cả trong cấu trúc của phần backing hoặc cách anh phát triển phần giai điệu. Tuy vậy, đơn giản trong trường hợp của anh không hề đồng nghĩa với việc mờ nhạt. Anh chọn một câu hát ngắn gọn nhưng xúc tích ở mặt nội dung. Rồi từ đó, những gì diễn ra trong cách phối hợp giữa các vocal sample và những đoạn instrumentation trôi nổi đều lần lượt diễn đạt cảm giác một mình trơ trọi kia, lúc qua lời, lúc qua nhạc. “Chỉ Còn Mình Anh Thôi“, như chính cái tên của nó, nói thì ít nhưng atmosphere của bài thì đã nói nhiều ngay từ giây đầu tiên.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pauler

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


ALBUM REVIEW

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Burn Book

Reviews

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

review,ensiferum

Photobucket

Photobucket
 

    Basic HTML Code for your comment

Bold: <strong></strong> -------------------------------------

 

Italic: <em></em> -------------------------------------

 

Underline: <span style="text-decoration: underline;"></span> -------------------------------------

 

Image Code: <img src="Image URL" alt="Description" /> -------------------------------------

 

Color Red: <strong><span style="color: #ff0000;">Red</span></strong> -------------------------------------

 

Color Orange: <span style="color: #ffcc00;"><strong>Orange</strong></span> -------------------------------------

 

Color Yellow: <strong><span style="color: #ffff00;">Yellow</span></strong> -------------------------------------

 

Color Green: <strong><span style="color: #99cc00;">Green</span></strong> -------------------------------------

 

Color Blue: <strong><span style="color: #00ccff;">Blue</span></strong> -------------------------------------

 

Heading 1 ( biggest font size): <h1>Heading 1</h1> -------------------------------------

 

Heading 2 ( bigger font size): <h2>Heading 2</h2> -------------------------------------

 

Heading 5 ( smallest font size): <h5>Heading 5</h5> -------------------------------------
Advertisements

%d bloggers like this: